Regeringen anslår ytterligare 15,75 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden, GMS, för att fortsätta satsningen på att utveckla och implementera molekylärdiagnostiska verktyg inom barncancer, bröstcancer och äggstockscancer.

– Det är verkligen glädjande att arbetet med bred molekylär karakterisering vid barncancer och cancer som berör kvinnor som påbörjades under 2021 får ett fortsatt stöd. Stödet ger viktiga möjligheter att konsolidera och fördjupa arbetet som väckt ett stort engagemang hos kliniker, diagnostiker och patientorganisationer och som redan kommit patienter till nytta, säger Anders Edsjö, co-chair för GMS Solida tumörer och överläkare, Klinisk genetik och patologi, Region Skåne.

Nästan 8 miljoner kronor anslås till det nationella pilotprojektet inom barncancer. Målet är att alla barn som drabbas av cancer ska få en mer förfinad och säkrare diagnostik och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Hittills har nästan 100 barn fått tillgång till helgenomsekvensering, vilket ger möjlighet både att sätta in målinriktade läkemedel tidigare men också att ändra behandling.

Resten av pengarna ska användas för att utöka genpanelen med komplexa markörer inom bröst- och äggstockscancer för att kunna förbättra möjligheten att ställa diagnos och individanpassa behandlingen.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet

Bild: iStock photo