Regeringen meddelade idag att Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut 16,5 miljoner kronor till GMS till piloter inom genetisk och molekylär diagnostik. Av detta ska 8,5 miljoner kronor bland annat gå till pilotprojekt som handlar om barncancer och resterande 8 miljoner till pilotprojekt med fokus på bröstcancer och äggstockscancer.

– Vi är mycket glada över regeringens riktade satsning på ny diagnostik vid barncancer och cancer som drabbar kvinnor. Det här är en viktig pusselbit i Sveriges satsning och ambition att vara internationellt ledande i omställningen mot precisionsmedicin, säger Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS ledningsgrupp.

Läs hela pressmeddelande från Socialdepartementet