Utvecklingen av skräddarsydd behandling av exempelvis cancerpatienter bromsas eftersom lagstiftning och statlig samordning saknas. Regeringen måste nu agera skyndsamt och säkerställa att patienter i hela landet får tillgång till den nya precisionsmedicinen, skriver patientföreningar och företrädare för sjukvård och forskning.

För att säkerställa att patienter i hela Sverige får tillgång till precisionsmedicin föreslår representanter för GMS tillsammans med patientorganisationer att regeringen skyndsamt agerar genom följande åtgärder.

  1. Modernisera lagstiftning för datahantering
  2. Ge hållbar och ändamålsenlig finansiering
  3. Ta ansvar genom en långsiktig nationell samordning

Utifrån life science-strategin som presenterades den 12 december behöver nu konkreta åtgärder tas fram för att säkerställa att patienter i hela Sverige får lika tillgång till den bästa vården.

Läs hela debattartikeln på DN.se