GMS får finansiering från Swelife under en tvåårsperiod för att ta fram nationella standarder för datadelning, se över behov av lagförändringar för datadelning och utveckla kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg. Allt för att data ska komma patienter till nytta i form av precisionsmedicin.

– Vi på Swelife är glada över möjligheten att kunna stärka GMS. Det är en strategiskt viktig satsning på precisionsmedicin och precisionshälsa i Sverige. Det finansierade projektet knyter ihop flera olika insatser och skapar en nationell kraftsamling i datahanteringsfrågorna, säger Peter Nordström, programchef för Swelife.

En nyckel till precisionsmedicin är möjligheten att dela, lagra och koppla samman hälsodata, som till exempel genomiska data. I projektet som finansieras med 11 miljoner kronor från Swelife och lika mycket från GMS 14 parter kommer nationella standarder att tas fram för hur genomikdata inom svensk sjukvård ska delas och länkas med annan hälsodata, som till exempel journaldata, biobanksdata och kvalitetsregister.

För ett effektivt nyttjande av den mängd data som genereras krävs avancerade analyser och visualisering av genomikdata och annan hälsodata. Verktyg som presenterar data i ett lättförståeligt format kommer att behöva anpassas till olika områden inför implementering i sjukvården. Inom projektet testas därför verktyg för olika sjukdomsområden, men även för hälsoekonomiska analyser. Verktygen kommer också att vara centrala för att kunna dela aggregerade data med akademin, näringslivet, myndigheter och internationella initiativ.

– Vi är mycket tacksamma för stödet från Swelife. Det innebär att vi nu kan bredda arbetet med den Nationella Genomikplattformen och dessutom lägga grunden för en ny nationell standard för lagring av genomikdata, säger Per Sikora, head of facility på Clinical Genomics Göteborg på SciLifeLab, och co-chair för arbetspaketet för informatik inom GMS.

I dagsläget är lagutrymmet för att dela hälsodata mellan sjukvårdsregioner, men också mellan sjukvård, akademi och industri otydligt. Med stöd från Swelife kan nu en översyn av rådande lagutrymme göras samt se över vilka lagförändringar som eventuellt kan behöva genomföras för att svensk sjukvård ska kunna samarbeta på en nationell och internationell nivå och dessutom stärka den medicinska forskningen i Sverige.

– Inom projektet kommer vi att tillsätta flera tjänster, bland annat en jurist som kan hjälpa oss med de svåra frågeställningar som finns för delning av hälsodata, säger Valtteri Wirta, facility director på Clinical Genomics Stockholm på SciLifeLab, och co-chair för arbetspaketet för informatik inom GMS.

Läs mer i nyheten från Swelife