Acko Ankarberg Johansson under EU hälsoministermöte

Som en del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd var samtliga hälso- och sjukvårdsministrar inbjudna till ett informellt möte i Stockholm den 4-5 maj för att behandla frågor om krisberedskap och säkerställa tillgång till innovativa och etablerade läkemedel.

Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell. Foto: Cecilia Österholm Corbascio.

Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi Karolinska Institutet och föreståndare för GMS var inbjuden till mötet för att presentera Sveriges strategi för implementering av precisionsmedicin.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson var värd för mötet, som främst riktade sig till ministrarna ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU:s medlemsstater. Inbjudna till mötet var EU:s medlemsstater, Efta-länderna, Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och WHO.

Precisionsmedicin är ett paradigmskifte med stor potential för framtiden

Under eftermiddagens plenarsession som fokuserade på lika tillgång till innovativa och etablerade läkemedel oavsett medlemsstat presenterade Richard Rosenquist Brandell Sveriges erfarenheter av att implementera precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården. Han visade på det arbete som GMS har gjort för att, tillsammans med SciLifeLab, utveckla och föra in helgenomsekvensering och genpaneler i svensk hälso- och sjukvård.

Richard exemplifierade bland annat med hur helgenomsekvensering används i sjukvården dels för diagnostik av patienter med sällsynta diagnoser och dels i det unika pilotprojektet inom barncancer där alla barn i Sverige som får cancer erbjuds helgenomsekvensering som en del av diagnostiken för att möjliggöra skräddarsydd behandling. 

– Nyckeln till framgång är vikten av samverkan med alla aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Richard Rosenquist Brandell. En viktig aspekt för framgångsrik implementering av precisionsmedicin är möjligheten att dela data. Här har GMS etablerat den Nationella Genomikplattformen (NGP) som framöver också kommer att möjliggöra datadelning internationellt, fortsätter han.

Bild från EU:s ministermöte i Stockholm den 5 maj 2023. Foto: Richard Rosenquist Brandell.