Precisionsmedicin bygger på avancerad analys av hälsodata, till exempel genetiska data. Idag hanteras denna typ av data av flera olika fragmenterade system, främst vid universitetssjukhusen. För att underlätta datadelning har GMS byggt en nationell IT-infrastruktur, den Nationella Genomikplattformen (NGP).

För att maximera nyttan av den genetiska data som genereras inom sjukvården behöver det finnas en möjlighet att dela data mellan vårdgivare. Delning av hälsodata är också en förutsättning för den kliniska forskningen och utvecklingen. Den Nationella Genomikplattformen (NGP) möjliggör också framtida delning av genomikdata med nationella kvalitetsregister, journalsystem och industrin samt med internationella aktörer.

– GMS mål om en kunskapsdatabas för bättre diagnostik och jämlik vård av alla patienter förutsätter att data samlas i NGP. Så nu börjar vi arbetet med att lägga in data från våra nationella projekt inom GMS, säger Per Sikora, co-chair för GMS Informatik.

NGP har stor potential att vara en nationell plattform för att hantera kliniska data i Sverige. I framtiden kommer NGP att kunna koppla ihop olika typer av data och generera värdefull information ur existerande data, till exempel för hälsoekonomiska studier, klinisk forskning och utveckling och ökade möjligheter till kliniska studier.

NGP har tre huvudsakliga funktioner;

  1. lagra genomik- och hälsodata enligt överenskomna standarder,
  2. söka och dela data på nationell nivå,
  3. analysera data för att identifiera kliniskt relevanta genetiska förändringar.

Under de kommande två åren kommer arbetet med att utveckla NGP att fortgå. Framförallt kommer utvecklingsarbete att göras vad gäller lagring, indexering och bearbetning av data samt för drift och säkerhet. En viktig utveckling rör möjligheten att kunna dela data med kliniker och forskare nationellt och på sikt även med kvalitetsregister, näringslivet och internationellt.

Läs mer i broschyren Nationella Genomikplattformen.