Idag meddelar Socialdepartementet att man beviljat en ansökan från Genomic Medicine Sweden (GMS) på 6 miljoner kronor till en pilotstudie kring avancerad lungcancer. Stödet går till en utvidgad genetisk testning så att fler patienter kan få nytta av nya målinriktade läkemedel.

Anders Edsjö. Foto: privat

– De nya medlen till stöd för GMS arbete med att införa en bred molekylär karakterisering i sjukvården över hela landet sänder en viktig signal och ger förutsättningar för bättre vård, behandling och uppföljning av patienter med cancer, säger Anders Edsjö, co-chair för GMS Solida tumörer och överläkare, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.

Det är Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att betala ut medlen till GMS. Stödet går till en precisionsmedicinsk pilot kring utvidgad genetisk testning vid avancerad lungcancer. Fokus ligger på att implementera GMS breda genpanel (560 gener) i rutinsjukvården för analys av lungcancervävnad. Dessutom kommer medel att användas för att utveckla diagnostiska verktyg för att analysera cirkulerande tumörceller i blod, så kallade flytande biopsier.

Johan Botling. Foto: David Naylor

– De flesta lungcancerpatienter har tyvärr spridning av sin sjukdom vid diagnos, det vill säga avancerad sjukdom, och därför är medicinsk behandling central. Redan idag testas lungcancerprover för molekylära förändringar kopplade till specifika målinriktade läkemedel och så kallad immunterapi. Den snabba utvecklingen gör dock att betydligt fler genetiska måltavlor behöver testas framöver, och därför behöver bredare och vassare analyser komma på plats på Sveriges molekylärpatologiska laboratorier. Med stödet från Socialdepartementet kan vi nu snabbt etablera GMS breda genpanel i diagnostiken, säger Johan Botling, co-chair för GMS Solida tumörer och överläkare i patologi vid Akademiska sjukhuset.

– Möjligheten att utforska analysmöjligheter via blodprover är också viktig eftersom det ofta kan vara svårt att få fram provmaterial från själva lungcancertumören, fortsätter Johan Botling.

Cancerpiloten för lungcancer planeras tillsammans med RCCs nationella vårdprogramgruppen för lungcancer och Svenska lungcancerstudiegruppen, som stöds av Cancerfonden.

Lungcancerpiloten är en utvidgning och fortsättning på GMS arbete inom solida tumörer och pågående arbete inom cancerpiloterna för bröst- och äggstockscancer.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet

Foto: iStock photo