I dagarna börjar utskicket av enkätundersökningen kring användningen av genetiska analyser i den kliniska verksamheten och kunskapsbehovet inom genomik och precisionsmedicin hos läkare.

I november får Sveriges läkare en inbjudan att delta.

Genomic Medicine Sweden (GMS) tillsammans med Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset genomför enkätundersökningen som ett led i att tillsammans med andra aktörer bidra till en kunskapshöjning inom området genomik och precisionsmedicin.

Maria Johansson Soller. Foto: privat

– Enkäten kommer att ge svar på både hur användningen av olika genetiska analyser, så som genpaneler och helgenomsekvensering, ser ut brett i landet. Men också vad läkare inom olika specialiteter önskar för kompetensutveckling inom området och på vilket sätt de vill ha utbildningen, säger Maria Johansson Soller, co-chair för GMS Utbildning och verksamhetschef för Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Svaren är viktiga

Hur säker känner du dig kring följande aspekter av genpaneltester? Tror du att ökad kunskap om genomik och användning av genomiska tester kommer att påverka din verksamhet de närmaste åren? Vilka områden inom genetik/genomik har du idag kunskap om och vilka skulle du vilja lära dig mer om i framtiden?

Svaren på frågorna är viktiga på flera sätt för att förstå hur kunskapen om och användningen av genetiska tester ser ut idag hos läkare i olika verksamhetsområden. Hur upplever läkare kunskapen hos sina patienter inom genetik och genomik och vilken ökad kunskap inom området ser man behov av för att möta sina patienter i dessa frågor framöver.

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras på GMS hemsida samt leda till utveckling av utbildningsaktiviteter inom genomik och precisionsmedicin som kommer att göras tillsammans med andra aktörer.

Mer information om enkäten finns här.

Kontaktpersoner:
Maria Johansson Soller, verksamhetschef, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
e-mail: maria.johansson-soller@regionstockholm.se

Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset
e-mail: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Mikaela Friedman, extern samverkanskoordinator, Genomic Medicine Sweden
e-mail: mikaela.friedman@ki.se

Foto: iStock photos