En skrivelse om att skydda titlarna för sjukhusgenetiker och genetisk vägledare har i veckan skickats från professionen till statsråden Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson vid Socialdepartementet.

Föreningen Sveriges Sjukhusgenetiker (SSG) och Svenska Föreningen för Genetiska Vägledare (SFGV) har i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG), Genomic Medicine Sweden (GMS) och Nationella Programområdet (NPO) för sällsynta diagnoser utfärdat en skrivelse som beskriver behovet att reglera titlarna sjukhusgenetiker respektive genetisk vägledare. Skrivelsen har denna vecka insänts till statsråden Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johansson vid Socialdepartementet.

Bakgrunden är att man anser att en skyddad titel för sjukhusgenetiker och genetiska vägledare i Sverige är nödvändig för att garantera tillgången på behörig personal, god patientsäkerhet och högsta möjliga kvalitet inom genetisk diagnostik och genetisk vägledning. Utbildningen för sjukhusgenetiker och för genetiska vägledare är reglerad i 11 EU-länder, men i Sverige saknas sådan reglering för dessa yrkesgrupper.

Författarna skriver att det är nödvändigt att en skyddad titel för sjukhusgenetiker och genetiska vägledare införs, inte minst för att säkerställa en god utbildningsnivå vid bred implementering av precisionsdiagnostik, och därmed precisionsmedicin, i Sverige.