GMS Barncancer vinner utmärkelsen Guldpillret för att ha möjliggjort för fler barn som insjuknar i cancer i Sverige att få sina gener analyserade för en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos, och tillgång till riktad behandling för sin cancersjukdom.

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. Särskilt gläder vi oss över att priset är ett bevis för att vi faktiskt gör verklig nytta för barn med cancer i Sverige, säger David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och co-chair för GMS Barncancer.

Varje år diagnostiseras fler än 300 barn med barncancer i Sverige. Idag har drygt 160 barn erbjudits och fått sina tumörer analyserade inom ramen för GMS Barncancerprojektet. Satsningen ökar kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos. Dessutom möjliggör analyserna att patienterna kan inkluderas i kliniska prövningar för nya läkemedel som ger en mer riktad och effektiv behandling.

– Runtom i landet är över 100 personer engagerade i projektet. Vissa gör det på arbetstid på våra sjukhus och universitet, men många gör det på sin fritid. Engagemanget är enormt stort i detta samarbete där alla Sveriges barnonkologiska centra bidrar. Vi vill också passa på att tacka Barncancerfonden som gjort detta arbete möjligt från början och fortfarande stödjer projektet generöst. Tack vare detta stöd och allt arbete från eldsjälarna ute i vården kan vi erbjuda barn med cancer den mest avancerade diagnostik som finns idag, säger David Gisselsson Nord.

– Vår svenska modell med precisionsmedicin för barncancer röner allt större uppmärksamhet även internationellt och vi ser nu flera länder som tar efter, säger David Gisselsson Nord.

Juryns motivering:
”Barn som insjuknar i cancer i Sverige kan i dag erbjudas analys av alla gener vid samtliga barnonkologiska kliniker i Sverige. Det ger fler patienter en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos och tillgång till riktad behandling, samtidigt som vi får viktig biologisk kunskap om barns tumörer. Många goda krafter har samverkat i arbetet och därigenom skapat en jämlik tillgång till de senaste medicinska forskningsframstegen inom ett angeläget område. En insats som inte bara innebär en bättre och säkrare användning av läkemedel, utan också är en god förebild för införandet av innovationer i hälso- och sjukvården.”

Om Guldpillret
Det första Guldpillret delades ut 2010. Priset är instiftat av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning, för att minska risken för läkemedelsskador. Vinnarna får en prissumma på 100 000 kronor.

Läs hela nyheten om Guldpillret

Om GMS Barncancer
Satsning ökar kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos och därmed erbjuda en effektivare behandling. Målet är att göra rutinmässig analys av alla gener, så kallad helgenomsekvensering, vid alla typer av barncancer. Projektet finansieras av Barncancerfonden och Socialdepartementet och görs tillsammans med Barntumörbanken. Samtliga barnonkologiska centrum i Sverige är involverade i arbetet. Tumörproverna gensekvenserats vid fyra av de regionala centren för genomisk medicin (s.k. Genomic Medicine Center, GMC), i samarbete med SciLifeLab Clinical Genomics plattformen.

Bildtext: Samtliga barnonkologiska centrum i Sverige har varit involverade i arbetet med årets Guldpillervinnare. Några av dem som arbetat med projektet vid Skånes universitetssjukhus i Lund är fr v Sandra Wessman, Kees-Jan Pronk, Joakim Wille, David Gisselsson Nord, Anders Castor och Elisabeth Wadensten. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån.