Acko Ankarberg Johansson utsågs i veckan till ny sjukvårdsminister när regeringens ministrar presenterades. Vi ser goda möjligheter till en fördjupad dialog om utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige, kommenterar Richard Rosenquist Brandell.

Under Cancerdagen i början på oktober deltog Acko Ankarberg Johansson i ett panelsamtal om vad politiken behöver göra för att precisionsmedicin ska bidra till en god, jämlik och effektiv vård. Enigheten bland politikerna var stor om att vi måste arbeta nationellt för att säkra att patienter med cancer ska få tillgång till precisionsmedicin oavsett var man bor.

– Det gläder mig att vi nu får en dedikerad sjukvårdsminister som har god insikt och kunskap om precisionsmedicin. Vi ser goda möjligheter till en fördjupad dialog om precisionsmedicin/hälsa. Det finns en uttalade vilja att hitta en långsiktig stabil lösning för precisionsmedicin och för GMS, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS.

 

Foto: Ricki Guidotti
Bild: iStock photo