Genomic Medicine Sweden (GMS) startar ett verksamhetskontor för att utöka samordning och samverkan inom GMS såväl som med externa parter.

För att skapa ytterligare synergier och samordna arbetet inom GMS samt skapa större möjligheter till samverkan med externa parter startar vi under september ett verksamhetskontor. Här samlas funktioner inom administration, juridik, företagssamverkan, kommunikation och utbildning.

GMS verksamhetskontor stödjer verksamheten på nationell nivå på uppdrag av GMS ledningsgrupp.

Funktioner

  • Administration och ledningsstöd
  • Ekonomi
  • Externa relationer
  • Företagssamverkan
  • Informatikstöd
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Utbildning och event

För att komma i kontakt med personer inom verksamhetskontoret se mer information på GMS hemsida: genomicmedicine.se/kontaktuppgifter/