Idag meddelar Socialdepartementet att de tillsätter en utredning för att undersöka och lämna förslag på vilka legala förutsättningar som krävs för att möjliggöra sekundäranvändning av hälsodata. Tillgång till data är en förutsättning för utvecklingen av mer individanpassad vård och behandling. Särskild utredare är Katarina Nyström, jurist vid Genomic Medicine Sweden, Västra Götalandsregionen.

– Vi välkomnar utredningen. Det här är ett viktigt steg framåt för precisionsmedicin och svensk life science. Vår förhoppning är att utredningen leder till konkreta förändringar av lagstiftningen så att genomiska data och annan hälsodata kan användas för en bättre vård av patienter i Sverige, säger Mats Ulfendahl, ordförande för GMS styrgrupp, talesperson för regeringens arbetsgrupp för hälsodata och FoU direktör Region Östergötland.

I pressmeddelandet från Socialdepartementet säger Lena Hallengren att ”det händer just nu oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med.”

Genomic Medicine Sweden, GMS, har under flera år arbetat för en uppdaterad lagstiftning som är en förutsättning för att dela genetiska data och annan patientrelaterad mellan sjukvårdsregionerna för att möjliggöra en bättre och mer jämlik vård över hela landet.

En nationell IT-infrastruktur, den Nationella genomikplattformen, har byggts upp inom sjukvården för att möjliggöra lagring, harmoniserad analys och delning av genomiska data mellan regionerna och universiteten. Via genomikplattformen kan man redan idag dela mikrobiologiska data mellan alla sjukvårdsregioner, då dessa inte utgör personuppgifter och därmed inte är känsliga data ur ett integritetsperspektiv. För att dela personuppgifter från många individer för att hjälpa andra patienter, så kallad sekundäranvändning, krävs dock att en ny lagstiftning finns på plats.

– Under tiden, till dess vi har en uppdaterad lagstiftning, arbetar vi inom GMS inom olika nationella forskningsprojekt med etiktillstånd för att dela data mellan våra 14 parter. Men eftersom vi verkligen vill föra in precisionsmedicin i sjukvården så är denna utredning central. För utan datadelning så kommer vi inte kunna erbjuda precisionsmedicin fullt ut, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för GMS.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet.