GMS Komplexa sjukdomar startar pilotprojekt inom multipel skleros (MS) och bipolär sjukdom för att lära mer om hur genetiska tester vid komplexa sjukdomar kan bli en del av rutinsjukvården.

– Vi ser med spänning fram emot att se ytterligare pusselbitar läggas för en bättre diagnostik och behandling av komplexa sjukdomar, säger Bo Jacobsson, co-chair för GMS Komplexa sjukdomar.

Ytterligare två pilotprojekt startas nu inom områdena multipel skleros (MS) och bipolär sjukdom. Pilotprojekten kommer att addera kunskap inom respektive forskningsområde, men också bredare inom GMS komplexa sjukdomar community.

– Vårt mål är att kunna upptäcka MS tidigare genom att kombinera faktorer i ett sammansatt MS risk score. Här vill vi identifiera genetiska faktorer som tillsammans med livsstil och sociala faktorer ökar risken för MS, berättar Ingrid Kockum, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

– Inom vårt pilotprojekt är målet att hitta genetiska markörer som kan användas för att dela upp patientgruppen inom bipolär sjukdom i olika undergrupper som svarar bättre på behandling, säger Lina Jonsson, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.

Projekten kommer också vara en del för att utvärdera hur fler komplexa sjukdomar i nästa fas av GMS kan implementeras i sjukvården. Det kvarstår fortfarande en del för att optimera och utvärdera den kliniska användningen av potentiella diagnostiska test eller nya biomarkörer som kan vara av nytta för komplexa sjukdomar.

Pilotprojekt:

  • Early detection of multiple sclerosis patients using combined genetic, lifestyle and social environment risk score
    Projektledare: Ingrid Kockum, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  • Genetics of treatment response and disease outcome in bipolar disorder
    Projektledare: Lina Jonsson, Forskare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

GMS komplexa sjukdomar är en bred uppslutning av prekliniska och kliniska forskare från hela Sverige som arbetar inom ett stort antal folksjukdomar, så kallade komplexa sjukdomar. Dessa sjukdomar inkluderar till exempel hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros (MS), allergier, psykiatriska sjukdomar och diabetes.

Mer om GMS Komplexa sjukdomar

Bild: Pixabay