Nätverket mot cancer utser Richard Rosenquist Brandell till Årets Cancernätverkare 2022 under Världscancerdagen.

Richard Rosenquist Brandell. Foto: Helena Conning, Nätverket mot cancer

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer, gratulerar Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset till utmärkelsen som Årets cancernätverkare.

– Vi har fått in många fantastiska ansökningar i år. Men en som står outstandning, både i samverkan med patienter, i samverkan med Nätverket mot cancer och som alltid håller patienternas behov först är Richard Rosenquist Brandell”, säger Margareta Haag.

Motivering:
Richard är en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige och för patientsamverkan i forskning och vård. Han är omtyckt bland patienter, kollegor och i alla nätverk. Richard har stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård. Hans forskning och engagemang i precisionsmedicin inspirerar såväl profession, akademi, patienter och näringsliv som politiska beslutsfattare.

– Det här är en stor ära för mig och jag blir alldeles rörd över att få den här utmärkelsen från Nätverket mot cancer. Vi har jobbat nära varandra för att få till jämlik precisionsmedicin och jämlik sjukvård. Nätverket mot cancer har varit med på hela resan med GMS, säger Richard. Rosenquist Brandell.

– En sak är säker, vi kommer inte till precisionsmedicin om inte patienter och närstående är med, säger Richard.