Den 26 oktober anordnade socialutskottet en öppen utfrågning om precisionsmedicin. Representanter från olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet deltog i en engagerande förmiddag. GMS föreståndare Richard Rosenquist Brandell var en av deltagarna som höll ett anförande.

– Det är mycket bra att socialutskottet sätter fokus på precisionsmedicin och kunskapsinhämtning inom området, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för Genomic Medicine Sweden.

Under utfrågning efterlystes en gemensam nationell strategi för precisionsmedicin från flera håll. Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser framhöll vikten av nationell implementering och internationellt samarbete inom precisionsmedicin som potentiellt livsavgörande för de som lever med sällsynt hälsotillstånd.

– Vi tror att en nationell prioritering av precisionsmedicin är nödvändig för en jämlik vård. Patienterna har inte tid att vänta, sa Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Jämlik vård var ett av de centrala teman under utfrågningen. Anna Martling, ordförande för task force precisionsmedicin vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset lyfte att den största risken att ha en ojämlik vård är att inte implementera precisionsmedicin i landet. Regeringen representerades av statssekreterare Maja Fjaestad som också hon betonade behovet av en jämlik vård och en risk för brist eller snedvridning av data.

– Jag vill understryka att vi måste jobba både nationellt och regionalt/lokalt för att få det här att lyckas. Vi måste nå ut till alla och skapa jämlik tillgång till precisionsmedicin, sa Richard Rosenquist Brandell.

Anders Blanck, vd Lif, lyfte behovet av en nationell infrastruktur för precisionsmedicin.

– Det krävs en nationell infrastruktur för precisionsmedicin som säkerställer nationell samordning och ger förutsättningar för jämlik tillgång till avancerad diagnostik och behandling. Vi ser att staten och regionernas gemensamma satsning på Genomic Medicine Sweden utgör grundbulten till en sådan infrastruktur. Det måste därför säkerställas att GMS ges långsiktiga organisatoriska och finansiella förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen och implementeringen framåt.

– Vi tycker att infrastrukturen på sikt också bör breddas till fler discipliner än enbart avancerad genetisk analys för att fullt ut fungera som en infrastruktur för precisionsmedicin i Sverige.

Inbjudna talare
Socialutskottet hade bjudit in ett flertal talare som representerar olika delar av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Patientföreträdare var Maria Montefusco från Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Margareta Haag från Nätverket mot cancer. Regeringskansliet representerades av Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet och Jenni Nordborg, nationell samordnare och chef för Life Science-kontoret. Om de olika satsningar som pågår för att implementera precisionsmedicin i vården berättade Anna Martling, Karolinska Institutet och Region Stockholm; Claes Lundström, Linköpings universitet samt Richard Rosenquist Brandell, Genomic Medicine Sweden och Karolinska Institutet. Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård, presenterade arbetet som pågår inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Anders Blanck, Lifs vd, berättade dels om arbetet i regeringens samverkansgrupp för Hälsa och Life Science, dels om hur de forskande läkemedelsföretagen arbetar med införandet av nya avancerade läkemedel.

Se utfrågningen i efterhand via riksdagens webb-tv

Foto: Utfrågningen i Riksdagen