Genomic Medicine Sweden i samarbete med Nationellt pandemicenter och SciLifeLab-plattformarna Clinical Genomics och National Genomics Infrastructure har beviljats 8 miljoner kronor från SciLifeLab för laboratorieberedskap vid pandemier.

Finansieringen kommer att användas för att utveckla förbättrade arbetsflöden vid helgenomsekvensering för övervakning av pandemier samt för metagenomiska analyser för detektion av kända och okända mikroorganismer. Dessutom syftar projektet till att stärka befintliga nätverk inom pandemiberedskap och att samordna insamling, annotering, strukturering och aggregering av data.

– Det är mycket glädjande att GMS tillsammans med Clinical Genomics-plattformen, Nationellt pandemicenter och National Genomics infrastructure beviljas SciLifeLab-medel för att bland annat ta fram nationella lösningar för monitorering under pandemier med helgenomsekvensering och fortsatt utveckling av metagenomik, säger Richard Rosenquist Brandell, föreståndare för Genomic Medicine Sweden.