Idag publicerar Läkartidningen sju artiklar i ett temanummer om genomik och precisionsmedicin. Flera co-chairs för GMS arbetsutskott är medförfattare till artiklar om genomik-baserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin vid sällsynta diagnoser, solida tumörer, hematologi, komplexa sjukdomar och farmakogenomik.

Temanumret belyser och ger konkreta exempel på hur man redan i dag använder precisionsmedicin inom olika diagnosområden och också hur fältet förväntas utvecklas de närmaste åren.

Under ett seminarium arrangerat av Läkartidningen presenterades och diskuterades precisionsmedicin vid de olika diagnosområdena.