De sju Genomic Medicine Centres (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics.

Under våren presenterar vi våra sju GMCer. GMC Örebros nodsamordnare Gisela Helenius svarar här på våra frågor.

Vilket fokus har GMC Örebro?

På GMC Örebro jobbar vi aktivt inom diagnosområdena solida tumörer, hematologi och mikrobiologi. I takt med att Klinisk genetik byggs upp inom Region Örebro län kommer vi också att närma oss sällsynta sjukdomar. Komplexa sjukdomar är ett annat område som är under stark utveckling hos oss och där universitetssidan av vårt GMC fokuserar på inflammatoriska tarmsjukdomar och machine learning/AI för diagnostik och prognos genom att kombinera kliniska molekylära biosignaturer.

Vad tycker du ni har lyckats med inom GMC Örebro?

Vi jobbar nära den kliniska verksamheten på Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro och i tätt samarbete med Örebro universitet, vilket är avgörande för att den nya metodiken ska komma till nytta för patienterna.

Det område som vi har kommit längst med är inom klinisk mikrobiologi, där vi också har en aktiv ledande roll. Detta område har accelererats under pandemin då vi på kort tid kunde sätta upp ett flöde för SARS-CoV-2 sekvensering baserat på våra tidigare erfarenheter av klinisk diagnostik för helgenomsekvensering av bakterier samt med hjälp av bioinformatik ifrån universitetets sida och det nätverk vi byggt upp inom GMS.

För projekten inom cancer, solida tumörer och hematologi har vi hittills jobbat med att bygga upp personalstyrkan och deras kompetens. Nu har vi tagit en mer aktiv roll inom dessa projekt och hoppas kunna bidra mer både lokalt och nationellt framöver.

Vi jobbar också på att stärka samarbetet mellan regionen och Örebro universitet och där börjar vi nu också komma vidare, framför allt inom området komplexa sjukdomar tillsammans med Cardiovascular Research Centre och Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre.

Vad betyder det att ni är ett GMC som är kopplat till GMS?

För GMC Örebro är det mycket värdefullt att få delta i ett nationellt samarbete. Utvecklingen inom det här fältet går otroligt snabbt och det skulle annars vara svårt att hinna med att uppdatera sig. Genom att vara en del i GMS och få tillgång till ett nationellt nätverk hjälper det oss i både små och stora kliniska utvecklingsfrågor som i slutändan leder till att patienterna i vår region får ta del av den bästa diagnostiken. Vi jobbar också ut mot regioner som geografiskt är kopplade till vårt GMC med målsättningen att precisionsmedicin ska vara tillgängligt för hela landet.

Foto: Clinical Genomics Örebro, Region Örebro län, Elin Abelson