Scientific Advisory Board, SAB, är imponerande över GMS snabba utveckling och det enorma arbete som GMS har åstadkommit. Men poängterar vikten av en formell nationell ledarskapsstruktur och listar fem viktiga strategiska rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Den 9 november anordnade GMS det första mötet med sin internationella SAB. På grund av rådande Covid-19 pandemi blev mötet ett mindre digitalt möte där GMS presenterade sitt arbete inom de olika diagnos- och behandlingsområdena, informatik och legala gruppen.

Medlemmarna i SAB var mycket imponerade över GMS snabba utveckling och det enorma arbete som man hittills har åstadkommit.

Från mötet har medlemmarna identifierat fem viktiga strategiska rekommendationer som kräver extra arbete för att GMS ska fortsätta vara ett framgångsrikt initiativ inom precisionsmedicin. Särskilt betonar man att alla strategiska rekommendationer kommer att kräva, eller åtminstone underlättas kraftigt av, ett starkare nationellt ledarskap.

De fem strategiska rekommendationerna handlar om:

  • Nationellt ledarskap och koordinering
  • Juridiska förtydliganden – datadelning nationellt (och internationellt) och sekundäranvändning av genomiska data och hälsodata
  • Stabil finansiering
  • Engagemang med patienter och allmänheten för att bygga förtroende
  • Utbildning

Mer om de rekommendationer och råd som SAB ger finns i rapporten.

SAB består av fem internationella ledande experter med bred erfarenhet från andra nationella genomik och precisionsmedicin initiativ, utveckling av ny lagstiftning för datadelning samt expertis inom diagnosområden och precisionsdiagnostik (hela listan finns här). Deras uppdrag är att ge ledningen råd om riktningen för GMS och ge sin expertis på organisationen samt hur GMS bör prioritera projekt.