Kvinnor som får bröstcancer i unga år kan göra en genetisk utredning som visar om cancern är ärftlig. Ett enkelt blodprov kan rädda liv i flera generationer. Trots det är det många kvinnor som aldrig gör någon utredning.

Bland 279 kvinnor i södra Sverige som insjuknat i bröstcancer före 36 års ålder under åren 2000–2013 hade 36 procent inte genomgått genetiskt test, visar en studie från Lunds universitet och Region Skåne.

– En genetisk analys kan rädda liv för en del unga kvinnor som har bröstcancer. Testet visar en starkt förhöjd cancerrisk bland en minoritet av kvinnorna, säger Hans Ehrencrona, överläkare, klinisk genetik, Lunds universitet och co-chair för GMS Sällsynta diagnoser.