September är internationella barncancermånaden. Inom GMS arbetar vi med barncancer som ett alldeles eget område. Målet är att alla barn med cancer ska få en mer förfinad diagnostik, så kallad precisionsdiagnostik, och därmed möjlighet till bättre behandling, uppföljning och vård. Arbetet görs med stöd av Barncancerfonden.

Vi frågar två experter inom GMS om deras arbete inom området: David Gisselsson Nord, som är ordförande för GMS Barncancer och barnpatolog vid Skånes universitetssjukhus, och Johanna Sandgren, som är ledare för etik och tillstånd inom GMS Barncancer och tf. enhetschef för Barntumörbanken vid Karolinska Institutet.

David, vad innebär en rutinmässig helgenomsekvensering av barn med cancer för deras behandling idag och imorgon?

Idag kommer det framförallt att innebära att vi får säkrare diagnostik — ett modernare sätt att indela barncancer så att vi kan använda dagens behandlingsmetoder bättre.

För framtiden är förhoppningen att nya, molekylära behandlingsmetoder ska kunna kopplas direkt till tumörens och patientens arvsmassa. Vi kommer också att kunna se mer i detalj hur tumörer förändras under sjukdomen så att behandlingen kan anpassas om tumören utvecklar motståndskraft mot vissa läkemedel.

 

Foto på Johanna SandgrenJohanna, kan informationen som samlas in för ett barn hjälpa forskningen framåt?

Ja. Efter att genetiska data används i den kliniska bedömningen av patienten sparas data och insamlad information. I studien av de första 100 patienterna kommer vi att använda den genetiska data och annan insamlad information för att undersöka både den kliniska och hälsoekonomiska nyttan.

Erfarenheterna som vi kan dra från den första fasen av projektet blir essentiellt för vårt fortsatta arbete med implementeringen och rutinerna för helgenomanalyser i barncancervården. Det kommer också att ge svar på forskningsfrågor som den underliggande genetikens betydelse för tumörernas uppkomst.

Dessutom, vilket är viktigt, sparas data för framtida forskning. Information från varje patientfall är då också potentiellt väldigt värdefullt. Vårt nationella initiativ bidrar till att bygga upp en populationsbaserad samling av tumörgenetiska data. Genom att de genetiska data, och kopplat biologiskt material, sparas inom Barntumörbanken  ger det svenska forskare en unik utgångspunkt inför framtida spetsforskning inom barncancerfältet.

Länkar:
Mer om arbetet inom GMS barncancer
Mer om Barncancerfondens stöd till GMS och Barntumörbanken