Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård. Den nya tekniken gör att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och samarbetet mellan sjukvård, näringsliv och akademi bidrar till att stärka Sveriges position som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

– Vi är väldigt glada över det stöd vi får från regeringskansliet och att Vinnova fortsätter att finansiera GMS. Det här är ett steg på vägen mot en mer långsiktigt hållbar finansiering för precisionsmedicin i Sverige, säger Mats Ulfendahl, ordförande GMS Styrgrupp och forskningsdirektör vid Region Östergötland.

GMS fortsätter det långsiktiga arbetet med att införa bred gensekvensering i rutinsjukvården som ett steg för bättre diagnostik och likvärdig vård av alla patienter. Dessutom etableras en unik resurs för forskning och innovation inom precisionsmedicin. Tillsammans med sjukvården, akademin och näringslivet ger det stora möjligheter för att utveckla morgondagens diagnostik och behandling.

– Den infrastruktur som GMS bygger upp är en enorm möjlighet för patienter att få bättre diagnostik och därmed en mer individanpassad vård. Men också en resurs för att öka kunskapen om sjukdomar och att kunna utveckla nya läkemedel och behandlingar, säger Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala Universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medlem i GMS Styrgrupp.

Vinnova är med och finansierar initiativet och skjuter nu till 36 miljoner kronor till GMS för 2020-2021 med en medfinansiering på 52 miljoner kronor från de deltagande sju regionerna med universitetssjukvård och de sju universiteten med medicinsk fakultet. Finansieringen ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, stärka svensk forskning och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin.

Läs hela pressmeddelandet från Vinnova