Inom GMS-Komplexa sjukdomar startar nu tre pilotprojekt för att lära mer om hur genetiska test för komplexa sjukdomar kan bli en del av rutinsjukvården.

GMS arbetsgrupp för komplexa sjukdomar har på kort tid fått en bred uppslutning av prekliniska och kliniska forskare från hela Sverige som arbetar inom ett stort antal komplexa sjukdomar. Dessa sjukdomar inkluderar till exempel hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros (MS), allergier, psykiatriska sjukdomar och diabetes.

Pilotprojekten kommer att addera kunskap till forskningsaktiviteter inom GMS komplexa sjukdomars breda grupp. Projekten kommer också vara en del för att utvärdera hur komplexa sjukdomar i nästa fas av GMS kan implementeras i sjukvården. Det kvarstår fortfarande en del för att optimera och utvärdera den kliniska användningen av potentiella diagnostiska test eller nya biomarkörer som kan vara av nytta för komplexa sjukdomar.

– Vår bedömning är att genomik kommer att vara en viktig del av precisionsmedicin vid komplexa sjukdomar framöver, men att modellerna behöver kompletteras med kliniska och biokemiska data för att kunna komma till klinisk nytta, säger Erik Melén ordförande GMS-Komplexa sjukdomar, professor vid Karolinska Institutet och Sachsska barnsjukhuset, SÖS.

Pilotprojekt:

  • Pharmacogenetic testing for improved medication treatment among older adults
    Projektledare: Kristina Johnell, Karolinska Institutet
  • Personalised prevention and early treatment in RA using genotyping/genomics as major tool
    Projektledare: Anca Catrina, Karolinska Institutet
  • Artificial intelligence (AI) tools to predict risk of common diseases
    Projektledare: Åsa Johansson, Uppsala universitet

Pilotprojekten stöds av SciLifeLab inom ramen för Large-scale clinical genomics and complex diseases Research Community Programs.

Mer om GMS Komplexa sjukdomar

Bild: iStockPhoto