Nu ska myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag titta närmare på hur utvecklingen av precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården.

– Vi välkomnar uppdraget som ska analysera vilka konsekvenser införandet av precisionsmedicin har på hälso- och sjukvården, säger Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS. För GMS del ser vi också hoppfullt på att uppdraget kan tydliggöra samverkan mellan stat och regioner för ett harmoniserat, strukturerat och likvärdigt införande av precisionsmedicin i hela landet.

I pressmeddelandet från Socialdepartementet skriver man att införandet av precisionsmedicin kan komma att förändra såväl kostnadsstrukturen för hälso- och sjukvården som hur patienter, speciellt inom cancerområdet behandlas. Regeringen anser det därför viktigt att utreda dessa frågor närmare.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 2 300 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2021.