Ann Nordgren, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, har i egenskap av koordinator för arbetsgruppen Predisposition inom Barntumörbanken (BTB) – Genomic Medicine Sweden (GMS), arbetsutskott (AU) Barncancer, beviljats kliniskt projektanslag med den generösa summan om totalt 15 000 000 kr (5 Mkr x 3 år) från Barncancerfonden för att genom ett brett nationellt samarbete utveckla ett nytt arbetssätt för att diagnosticera barncancerpredisposition.

Målsättningen med GMS-BTB AU Barncancers arbete är att kunna erbjuda patienter snabbare och mer precis diagnostik, uppföljning och individanpassad behandling och skapa bättre förutsättningar för att patienter skall kunna erbjudas deltagande i kliniska studier.

– Barncancerfondens stora bidrag till GMS-BTB AU Barncancer ger oss möjlighet att ge våra patienter inom BTB-GMS och deras familjer en världsunik vård och service, säger Ann Nordgren adjungerad professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare på avdelningen klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs hela nyheten på ki.se

Mer om AU Barncancers arbete