Nu finns animerade filmer på svenska som på ett enkelt sätt med robotar förklarar för barn och ungdomar vad genomsekvensering är och vad som händer när en patient får sitt genom sekvenserat. Filmen ”Min genomsekvens” finns i två delar, där del 1 berättar om vad ett genom är och hur man kan undersöka det, del 2 förklarar också vad helgenomsekvensering kan ha för betydelse för att få en diagnos och behandling.

Filmerna som har tagits fram av Dr Celine Lewis, Senior Social Scientist vid Great Ormond Street Hospital, England, har översatts till svenska av forskargruppen kring etik inom GMS och kommer att användas som utbildningsmaterial för barn och ungdomar samt till unga patienter och deras föräldrar.

Min genomsekvens Del 1: https://youtu.be/WTzvkciaSso
Min genomsekvens Del 2: https://youtu.be/RIq-G_pbhik