Genomic Medicine Sweden (GMS) var på plats under Almedalsveckan och fick möjlighet att diskutera precisionsmedicin, införande av gentester i sjukvården och patientinflytande med politiker, sjukvårdspersonal, näringslivet och patientrepresentanter.

— Vi har haft många intressanta och värdefulla samtal i Visby. Vi har knutit nya kontakter som gör att vi kan arbeta vidare med de komplexa etiska och juridiska frågor som finns inom området, till exempel vad gäller delning av genomiska data mellan sjukvårdsregioner och för forskning, säger Richard Rosenquist Brandell, projektledare för GMS.

— Med flera pharma och life-science företag på plats har också idéer planterats för framtida modeller för samarbeten mellan näringsliv och GMS, säger Michael Akhras, ansvarig för GMS näringslivssamverkansgrupp.

Seminarier och möten där GMS deltog:

 • DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?
  Etik och genetik diskuterades i ljuset av den snabba tekniska utvecklingen i ett seminarium arrangerad av Statens medicinsk-etiska råd tillsammans med Komet. Titta på seminariet
 • Cancerprevention och etik. Canceröverlevare – men sen då?
  Diskussion med socialministern, andra politiker sjukvårdspersonal och patientrepresentanter om cancerprevention och vården efter behandling. Samt en framtidsspaning om precisionsmedicin. Titta på seminariet 
 • Samtal kring individens framtida hälsoresa – hur kan, vill och bör vi använda Genomic Medicine Sweden (GMS) och Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).
  Ett samtal kring individens framtida hälsoresa med fokus på hur vi kan, vill och bör använda framtida genetisk analys och avancerade cell- och genterapier.
 • Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?
  Uppsala universitet arrangerade tillsammans med Forska!Sverige och SciLifeLab ett samtal med politiker och företrädare för akademi, sjukvård och patienter om hur precisionsmedicin kan få en plats i svensk sjukvård. Titta på seminariet
 • Hur ska fler få individanpassad cancerbehandling?
  Livepoddinspelning med Richard Rosenquist Brandell arrangerades av Medicinvetarna, KI. Lyssna på podden
 • En svensk Life Science-strategi – hur ska den möta hälsoutmaningar och stärka vår konkurrenskraft?
  Diskussion om den svenska life-science strategin arrangerades av RISE Research Institutes of Sweden.
 • Precisionsmedicin – är sjukvård och patienter förberedda?
  Seminarium arrangerades av Bayer.