I en ny nationell satsning kommer alla barn med cancer att erbjudas en rutinmässig analys av alla gener, så kallad helgenomsekvensering. Detta möjliggör att man tidigare kan hitta genetiska förändringar och därmed kan erbjuda en mer effektiv behandling. Satsningen görs inom Genomic Medicine Sweden (GMS) och med stöd av Barncancerfonden.

Nyligen berättade Dagens Nyheter i en artikel om 6-åriga Vilfred som överlevt sin cancer. Detta tack vare att helgenomsekvensering utfördes, som gav information om en hittills oidentifierad mutation. Med den informationen kunde behandling som ännu bara var i kliniska studier för vuxna sättas in. Vilfred är ett av de fåtal barn som fått möjlighet till helgenomsekvensering och därmed kunna få en individanpassad behandling specifik för hans genförändring.

— Att vi snart får genanalyser för alla barn med cancer kan innebära att vi kan förstå både sjukdomen och dess riskbedömning bättre. Dessutom kommer vi kunna hitta nya behandlingsmöjligheter för några barn, liknande som Vilfred fick, menar Per Kogner, barncancerläkare och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Just nu läggs de sista pusselbitarna för det pilotprojekt som Barntumörbanken och GMS initierar med stöd av Barncancerfonden. Vid de regionala center för genomisk medicin som upprättas över hela landet kommer alla barn som insjuknar i cancer att ingå i den särskilda satsningen.

— Vi gör redan idag helgenomsekvensering i sjukvården, men genom GMS-satsningen kommer patienter över hela landet kunna få tillgång till den nya tekniken via de centra som byggs upp. Förutom nya möjligheter till individanpassad vård så innebär det också att vi kan få tillgång till en fantastisk forskningsdatabas, säger Tommy Martinsson professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Universitetssjukhusövergenetiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

— Utmaningen idag är att hålla kostnaderna nere för de nya avancerade analyserna samtidigt som vi levererar snabba svar till sjukvården så att behandling av patienten kan sättas in fort. För att lösa detta kombinerar vi storskalig DNA sekvensering med nya, effektiva lösningar för databeräkning och kliniskt beslutsstöd, berättar Valtteri Wirta, som leder enheten Clinical Genomics Stockholm vid Science for Life Laboratory och Teknik & Informatikgruppen inom GMS.

Läs mer om GMS arbetet inom Barncancer

Läs hela artikeln från DN (betalvägg)