Diagnostics Development plattformen vid SciLifeLab utökar sin verksamhet till Linköping, Umeå och Örebro. Därmed kommer det finnas Clinical Genomics facilitetsnoder vid alla sju orter där GMS är verksam.

SciLifeLab inrättar, med start 1 maj 2019, en ny nationell infrastruktur under Diagnostics Development plattformen – Clinical Genomics Infrastructure. Clinical Genomics Infrastructure omfattar sju facilitetsnoder i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örebro.

— Den nya strukturen kommer att möjliggöra en effektivare interaktion mellan SciLifeLab och GMS över hela Sverige och skapa förutsättningar för kompetensutveckling och snabbare tillämpning av nya tekniker i hälso- och sjukvården, säger Richard Rosenquist Brandell ordförande för GMS och Platform Director för Diagnostics Development plattformen vid SciLifeLab.

— Clinical Genomics noderna kommer att stå för utveckling av nya tekniker för breda genanalyser och de genomiska medicincentrum (GMC) som etableras vid varje ort för implementering av teknikerna i hälso- och sjukvården. Vi ser det här som ett mycket viktigt samarbete för att lyckas med vårt uppdrag att införa förbättrad diagnostik och individbaserad vård och behandling på nationell nivå, säger Richard Rosenquist Brandell.

Läs hela nyheten från SciLifeLab