Genomic Medicine Sweden syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Med ett tvåårigt anslag från Vinnova startar nu arbetet att på bred front vidareutveckla och införa den nya genomiken i hälso- och sjukvården så att patienter ges tillgång till ny diagnostik och behandling.

Genomic Medicine Sweden (GMS) genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), näringslivet och patientföreningar. GMS-projektet har också ett nära samarbete med Biobank Sverige, med vilka man delar styrgrupp, och med andra nationella initiativ. Sveriges sju universitetslandsting/regioner i samarbete med universitet med medicinska fakulteter utgör de 14 formella parterna i projektet.

Region Skåne är värdregion för satsningen.

Läs pressmeddelandet från Region Skåne