Genomisk resistensbestämning av bakterier

Genomisk resistensbestämning av bakterier

Christian Giske, professor och överläkare, Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi och Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet berättar om Genomisk resistensbestämning av bakterier under GMS...