Christian Giske, professor och överläkare, Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi och Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet berättar om Genomisk resistensbestämning av bakterier under GMS lunchseminarieserie.