Anna Staffas, PhD, Bitr. Sjukhusgenetiker, Klinisk Genetik och Genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om Storskalig sekvensering som diagnostiskt verktyg vid akut leukemi.