Jonas Halfvarsson, professor och överläkare i gastroenterologi vid Örebro universitet, Örebro universitetssjukhus och Niklas Tiedje, patientföreträdare, nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar berättar om precisionsmedicin inom IBD.