Översikt och introduktion till webbaserad utbildning som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom bröstcancer. Till kursen:

Precisionsmedicin i praktiken – bröstcancer Start