Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.