Martin Sundqvist, specialist i klinisk bakteriologi och virologi, överläkare vid Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.