Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik och överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset och föreståndare för GMS.