Erik Eklund, överläkare och docent, Sektionen för barnneurologi, Skånes universitetssjukhus och Avdelningen för pediatrik, Lunds universitet.