Caroline Graff, professor i genetisk demensforskning vid Karolinska Institutet och klinisk genetiker vid Karolinska Universitetssjukhuset presentera och samtalar tillsammans med patienten Camilla kommer om ärftliga demenssjukdomar, genetik och neuropatologi.