Niklas Loman, Överläkare och Docent VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus