Data som kan lagras i NGP är sekvensdata, kvalitetsdata, diagnostikdata och variantdata.

Framöver kommer även behandlingsdata, ekonomiska data och data för utfall av behandling kunna lagras.