En genetisk analys kostar olika mycket beroende på vilken typ av genetisk analys det gäller. Generellt är helgenomsekvensering (dvs analys av hela arvsmassan) en dyrare analys än en genpanel med utvalda gener.