Patienter som ingår i något av GMS forskningsprojekt gör så efter att ha tillfrågats inom vården och sedan gett sitt samtycke.