Genomikdata och metadata hämtas från lokala laboratorie- och lagringsinformationssystem och överförs på ett säkert sätt, genom Sjunet eller krypterad länk, in i respektive regions lagringsyta i NGP.

Efter överföringen lagras data som datafiler i NGP. Filerna innehåller rådata för genomik samt information om identifierade genetiska förändringar och vilken kvalitet analyserade data har. Därtill kan andra typer av hälsodata av relevans inom genomikområdet laddas upp till NGP. Det kan till exempel vara information från analysinstrument samt den tolkade data som skapas under den diagnostiska processen.