Avtal är undertecknat mellan Västra Götalandsregionen, som driftar NGP, och GMS samtliga parter – de sju regionerna med universitetssjukvård och de sju universiteten med medicinsk fakultet – för att använda NGP. I nuläget kan patientdata dock endast delas för forskningsstudier, då lagstiftningen fortfarande hindrar att dela personuppgifter från många individer för vård och behandling av annan patient. En statlig utredning ser över dessa begränsningar och ska föreslå nya författningsförslag under 2023.

Inom GMS finns i dagsläget godkända nationella etikansökningar inom områdena sällsynta diagnoser, hematologi och barncancer på plats, tillsammans med avtal om gemensamma personuppgiftsansvar, vilket möjliggör att dela data för patienter som ingår i dessa studier.