För att skapa ett driftsäkert system så är NGP:s lagringskomponent installerad och speglad vid tre olika geografiska orter, i Västra Götalandsregionens (VGR) datacenter. Detta innebär att driften kan fortgå även om det uppstår ett driftsavbrott på någon av de andra orterna.

NGP:s sökningskomponent kommer att installeras och speglas vid två geografiska orter – i VGR:s datacenter i Göteborg respektive Skövde. På så vis kan tillgängligheten upprätthållas vid eventuellt driftstopp i det ena datacentrat och samtidigt förbättras prestandan. Vid större, komplexare sökfrågor som tar längre tid att besvara, kan komponenterna på de båda orterna arbeta parallellt tillsammans för att utföra en sökning snabbare.

Driften övervakas av VGR IT:s jourcenter.