Information om en patient lämnas aldrig ut utanför sjukvården utan samtycke. Detta gäller också för det arbete som GMS gör.

Under 2023 pågår en utredning som regeringen har tillsatt om och i så fall hur juridiken behöver ändras för att data från flera patienter (som gett sitt samtycke) ska kunna delas i syfte för diagnos och/eller behandling av en annan individ.
Länk till kommittédirektiv från Socialdepartementet – Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/05/dir.-202241