Vi välkomnar dialog och samverkan med patientorganisationer! Ta gärna kontakt via info@genomicmedicine.se.